Autoclear LV

Autoclear LV и Autoclear LV Slow са двукомпонентна VOC лакова система, състояща се от два вида лак, един съответстващ втвърдител и разредител с еднакво съотношение на смесване.

Autoclear LV Slow се препоръчва да се използва при темперетура от 30С и нагоре. Технологията на лаковата система осигурява успешно и по-надеждно прилагане при всички видове ремонти и изсквания за качество.

Autoclear LV и Autoclear LV Slow са разработени за прилагане върху Autowave.