Autoclear LV Superior

Двукомпонентна VOC допълнителна лакова система, състояща се от три вида лак, един съответстващ втвърдител и четири разредители, предназначена за постигане на оптимални резултати при нанасяне. Тази система е подходяща за всички видове ремонти при изискваните нива на качество и всякакви условия на нанасяне. Технологията на лаковата система осигурява успешно и надеждно прилагане на продукта, съчетано с високо ниво на блясък върху Autowave.


Техническа документация Autoclear LV Superior